0

Scholen van het boeddhisme

Alle boeddhisten leven weliswaar volgens de leer van de Boeddha, maar ze doen dat niet allemaal op precies dezelfde manier. Het boeddhisme heeft in de landen waarnaar het zich verspreidde invloed ondergaan van de bestaande godsdiensten. Daardoor ontstonden er verschillende vormen van het boeddhisme. De twee belangrijkste zijn de Theravada-school en de Mahayana-school. Binnen beide scholen bestaan weer verschillende kleinere groeperingen. Een van de belangrijkste bewegingen binnen het Mahayana-boeddhisme ishet Vajrayana-boeddhisme (Diamanten Voertuig) in Tibet.

Theravada boeddhisme

Theravada betekent ‘Weg van de Ouderlingen’. Ouderen zijn binnen een godsdienst vaak zeer gerespecteerde leiders. De leer van het Theravada-boeddhisme staat opgetekend in een taal die Pali heet en die vrijwel alleen door monniken wordt gelezen. Het Theravada wordt ook wel het ‘zuiderlijk boeddhisme’ genoemd omdat deze vorm voornamelijk voorkomt in Sri lanka, Myanmar (Birma), Cambodja, Thailand en Vietnam.

boeddhabeeld birma

Theravada-boeddhisten gaan uit van het idee dat iedereen zelf verlichting moet zien te bereiken. Dat kan niemand anders voor hen doen. Ze geloven dat de Boeddha als mens andere mensen leerde hoe ze moesten leven. De enige manier waarop hij anderen kan leren verlichting te bereiken is met zijn leer. Theravada boeddhisten bidden dan ook niet tot Boeddhabeelden.

Theravada boeddhisten vinden dat monniken de ideale levenswijze het dichts benaderen. Ze kunnen al hun aandacht richten op hun geloof omdat ze geen wereldse zorgen kennen en geen bezittingen hebben. Vrouwen kunnen non worden en op dezelfde wijze leven als monniken, hoewel de regels waar ze zich aan moeten houden enigszins verschillen. Maar niet iedereen kan huis en haard verlaten om in het klooster te treden, en Theravada-boeddhisten hebben er geen moeite mee om te accepteren dat monniken en nonnen zich daarom wellicht dichter bij hetnirvana bevinden dan andere mensen. Monniken en nonnen nemen binnen de Theravada-geloofsgemeenschap een belangrijke plaats in. Gelovigen zien het als een religieuze plicht om hen eten en drinken te geven en andere dingen die ze nodig hebben.

Mahayana boeddhisme

Het Mahayana boeddhisme, dat rond 100 voor Christus in India is ontstaan, is vooral te vinden in 'noordelijke' landen als China, Japan, Korea en Tibet en in landen in het Westen. Binnen het Mahayana boeddhisme bestaan weer verschillende kleinere stromingen. Het volgt dezelfde ideeën als het Theravada boeddhisme maar interpreteerd en verklaart die in sommige gevalen anders. Mahayana betekend 'Groot Voertuig'. Dat is een manier om te zeggen dat er verschillende wegen zijn om het nirvana te bereiken.

Bodhisattvas

Het geloof in Bodhisattva’s is een belangrijk verschil tussen het Theravada- en het Mahayana-Boeddhisme.

guan yin bodhisattva

Volgens het Mahayana-boeddhisme is een Bodhisattva iemand die het Boeddhaschap heeft verdiend maar daar vanaf ziet om zich in te zetten voor het welzijn en de redding van zijn medemens. Daarmee laten ze zien hoeveel ze van hun medemens houden. En dat is binnen het boeddhisme een van de grootste deugden. Er bestaan duizenden Bodhisattva’s. Mahayana-boeddhisten bidden tot hen om bijstand op de weg naar verlichting, maar ook om hulp te vragen bij allerdaagse problemen. De Bodhisattva Manjushri wordt beschouwd als de oudste Bodhisattva.

Het Theravada en Mahayana boeddhisme hebben hun eigen Boeddhabeelden. Over het algemeen kun je zeggen dat Theravada Boeddhabeelden een rustig, sereen Boeddhabeeld laten zien en dat Mahayana Boeddhabeelden veelal een vrolijk Boeddhabeeld uitbeelden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en abonneer je op onze nieuwsbrief.